O nás

Místní organizace ČSSD ve Šternberku byla založena 6. 10. 1995 a navazuje na tradici Sociálně-demokratické strany Československa, která vznikla v Rakousko-Uhersku již v 19. století.

Původně měla šternberská místní organizace deset členů a předsedou byl zvolen Hubert Laník, který na tomto postu působil až do roku 1998, kdy byl vystřídán docentem Emilem Gímešem. Pro období let 2000 až 2007 si členská základna zvolila za svého předsedu Vlastislava Krnoše.

MO Šternberk se již od svého založení aktivně podílela na politickém životě ve městě, její členové kandidovali do místního zastupitelstva a ucházeli se o místa v Radě Města.

Na jaře roku 2007 byl do čela místní organizace zvolen Mgr. Jiří Zemánek, původním povoláním pedagog do politiky vstoupil již v roce 1998, kdy byl za ČSSD zvolen do městského zastupitelstva. O deset let později se stal členem Zastupitelstva Olomouckého kraje.

V komunálních volbách na podzim 2010 byl opět zvolen do šternberského zastupitelstva a v současné době je i členem Rady města. Od května 2010 do října 2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde působil zejména v hospodářském výboru. V posledních volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2016 byl zvolen zastupitelem a následně 1. náměstkem hejtmana, kdy je odpovědným za finance a investice kraje.

Jiří Zemánek je předsedou KVV ČSSD Olomouckého kraje.

V roce 2013 Jiřího Zemánka na postu předsedy MO vystřídal Michal Oborný, který od ledna roku 2012 je šternberským místostarostou, ve vedení města zastupuje starostu a v kompetencích má školství a kulturu, sociální oblast, správu majetku města.

Během osmnácti let svojí existence MO ČSSD Šternberk prokázala, že je schopným partnerem v diskusi při budování komunální (a díky některým svým členům i krajské a celostátní) politiky, z původních deseti se její řady rozrostly na dnešních více než padesát členů, a může tak konkurovat dokonce i olomoucké MO. Členská základna se výrazně omladila a organizace je otevřena příchodu nových členů.

Ve městě se už dlouhých 20 let šternberská ČSSD podílí na tvorbě investičních plánů, na jejich realizaci. Podílí se na plánování akcí, které je a bylo možné dotačně podpořit. Vzhledem k různorodosti profesních zaměření členů, k jejich věkovému i místnímu rozprostření v městské lokalitě, umíme naslouchat potřebám lidí a činnost,zejména v městském zastupitelstvu, těmto potřebám přizpůsobovat.

Staňte se členem šternberské ČSSD

. . .

podat přihlášku

najdete nás na Facebooku
fb-link-zemanek
fb-link-cssd-sternberk
Členové výboru
oborny

Michal Oborný
předseda MO ČSSD Šternberk
1. místostarosta města Šternberka

nerusil

Jaroslav Nerušil
zdravotnický pracovník


svoboda

RNDr. Libor Svoboda
ředitel kulturních zařízení


konecny

Mgr. Pavel Konečný
ředitel základní školy


petrekova

Romana Petřeková, Dis.
diplomovaná dětská sestra


krnos

Vlastislav Krnoš
technikpitnerova

Mgr. Monika Pitnerová
studentka, překladatelka

Nejnovější zprávy