Neslibujeme nemožné, sliby plníme

Podařilo se kompletně zmodernizovat Kulturní dům – multifunkční zařízení s několika sály a knihovnami, i zrekonstruovat restauraci Primka

Vyrostly dvě kompletní moderní mateřské školy a tím přibylo více než sto míst pro předškoláky

Vybudovalo se nové hřiště s umělým povrchem na ZŠ nám. Svobody a v dalších školách se vyměnily povrchy hřišť

Další úkoly a cíle, kterých jsme dosáhli

Dům dětí a mládeže dostal novou historickou fasádu
Kvalitnější je i Domov pro seniory na Valech: provedly se stavební úpravy zázemí a přibyl nový kapacitní výtah
Informační centrum jsme přesunuli do nových historických prostor a ve spolupráci s MAS Šternbersko se z něho stalo hojně navštěvované místo
Památkově chráněným domům v centru města pomáhá fond na obnovu, který se plní jak z ministerstva kultury, tak z městského rozpočtu
Městské pozemky ve Lhotě, na Vinném vrchu a Nad nemocnicí se změnily v nové lokality pro rodinné bydlení
Projekt podnikatelské a obchodní zóny završila výstavba nového obchodního centra
S podporou města proběhlo několik etap rekonstrukce fotbalového stadionu, který se mění v kvalitní sportoviště s výborným zázemím, zejména pro mládež
Nový tvar a materiál získalo několik desítek kilometrů chodníků, smíšených stezek a vozovek ve městě