Co máme v plánu vylepšit

Vaše bezpečí je pro nás důležité, proto máme v týmu velitele městské policie

 • vysokého standartu veřejného pořádku ve městě a kvalitní výkon služby MP. Daří se nám zkvalitnit kolektiv a zprofesionalizovat MP. Vyžadujeme nesmlouvavý přístup k nepřizpůsobivým
 • Rozšíříme službu tísňových tlačítek pro seniory „Volám v tísni“
 • Pravidla se musí dodržovat: městská policie je musí nekompromisně vyžadovat, zejména od nepřizpůsobivých a problémových skupin obyvatel
 • Modernizace a rozšíření kamerového systému, který je ve městě 20 let, jsou nezbytné
 • Pomůžeme zvýšit počet profesionálních hasičů na území města Šternberka: navýšením finančních prostředků podpoříme společný projekt s HZS na vybudování větší požární

Plynulá doprava městu pomůže

 •  vybudujeme (společně s Olomouckým krajem) průtah městem po ulici Věžní, a to včetně dvou kruhových křižovatek, cyklostezky a nových chodníků. Zlepší se tak přístup k oběma nádražím a přednádražní prostor s kapacitním parkováním se stane moderním přestupním terminálem
 • Podpoříme výstavbu cyklostezky k autokempu v Dolním Žlebu, obcím pomůžeme propojit cyklostezky k Uničovu
 • Podpoříme revitalizaci parkování na sídlištích: projekt sídliště Nádražní je připraven
 • poslední etapu revitalizace centra města za ZUŠ: projekt odstavného parkoviště a propojení na Hlavní náměstí je již hotový

Jako první, postavíme plavecký stadion

 • s výstavbou krytého a zábavního bazénu s wellness zařízením v lokalitě za nemocnicí
 • Aby nezůstalo jen u bazénu, chceme zde pokračovat v přípravě vzniku volnočasového a sportovního areálu s kompletní nabídkou všech běžných sportovních zařízení, které si naše město zaslouží. Na krytý bazén naváže atletický ovál, podpoříme také návrh fitness haly se squashem, badmintonem a posilovnou, která může mít své místo hned vedle bazénu (v místě dnešního CO skladu u kotelny nemocnice). Další sportoviště, které je možné sem umístit, jsou veřejné tenisové kurty, kterých je dnes nedostatek. Chceme tak poskytnout všem obyvatelům možnost zahrát si ve Šternberku rekreační tenis
 • Městská sportovní hala je přáním mnoha sportovců. Stavbu nelze zahájit ihned, ovšem zmíněná lokalita je naštěstí tak rozsáhlá, že nám poskytuje ještě jeden velký prostor na výstavbu takové haly, která může nahradit menší sportovní halu šternberského gymnázia. Zejména florbal, ale i jiné halové sporty dnes postrádají kryté sportoviště s dostatečnými technickými parametry. Hlásíme se k úkolu, že studie a projekt Městského sportovního areálu s ní mají počítat, a to hlavně kvůli přípravě dopravní a technické infrastruktury i z důvodu možného zisku dotace
 • Trápí nás, v jaké situaci je lední hokej, tradiční šternberský sport. Obnovená jednání s obměněným spolkem, který zimní stadion vlastní, jsou na pořadu dne. Věříme, že povedou k novému impulzu a obnově hokeje ve Šternberku
 • Podpoříme výstavbu nového sportovního zázemí v Dalově
 • Trvale podporujeme sportovní aktivity všech sportovních organizací a spolků, zejména těch, které vychovávají děti a mládež – opravy sportovních zázemí i investice do nich jsou toho důkazem. Sportoviště jsou naším městským stříbrem (přestože patří třeba sokolům nebo fotbalistům), kde nalézají vyžití stovky dětí
 • Automobilové závody Ecce Homo mají naši stálou podporu, jsou neodmyslitelnou součástí života

Projekt Domova pro seniory čeká na zahájení

 • stavět Domov pro seniory: projekt Opavská je dopracován a čeká na zahájení. Vznikne tak nejmodernější zařízení komunitního typu bydlení seniorů, díky stavbě se kapacita ubytování zvýší na 50 míst
 • Olomoucký kraj připravuje rozvoj nemocnice: podpoříme výstavbu nového stanoviště záchranné služby a interny
 • Nadstandartní a kvalitní práce Sociálních služeb Šternberk nejsou samozřejmostí. Tuto prospěšnou činnost budeme nadále podporovat
 • Zřídíme další obecně prospěšné práce na úklid města. Chceme, aby je museli vykonávat nepřizpůsobiví a osoby z vyloučených

Vytvoříme nová místa pro bydlení

 • nadále rozšiřovat lokality pro rodinnou zástavbu, podpoříme další etapu výstavby rodinných domů na Vinném vrchu – Oboře, zejména vybudováním potřebné dopravní infrastruktury
 • Podpoříme proměnu dědictví po bývalém Vincentinu v Bezručově ulici na dostupné nájemní bydlení pro mladé rodiny a seniory. V projektu Bytové domy Bezručova může najít své místo například klub seniorů; ti doposud nemají důstojné prostory pro pravidelná

Opravíme kino a podpoříme tradiční kulturní akce

 • aktuálně chybí moderní kino. Pokud se tento stav nezačne okamžitě řešit, hrozí tomuto kulturnímu stánku zánik, tak jako se to stalo divadlu. To nechceme dopustit a máme reálnou představu, jak kino opravit, aby mohlo zase sloužit svému účelu. Kulturní dům je hotový, takže můžeme naše úsilí směřovat ke kinu. Moderní digitální sál je jediným řešením. Bez digitalizace a bez možnosti promítání premiér nemůže kino existovat
 • Deklarujeme stálou podporu tradičním a regionálním kulturním akcím, jako jsou Šternberský kopec, Město v pohybu, Venkovské trhy, Kulturní léto pod

Modernizace školních sportovišť

 • je ve Šternberku na velmi vysoké úrovni. V minulých letech se do vybavení a oprav mnoho investovalo, v podstatě se postavily dvě nové moderní školky, které zvládají zvýšenou poptávku po umístění předškoláků. Každá základní škola má kvalitní hřiště s umělým povrchem, úplně nové hřiště jsme vybudovali u ZŠ nám. Svobody
 • Úkolem pro další období je zejména modernizace tělocvičen. Po návratu krytého bazénu a atletického oválu do Šternberka (v určitém pořadí) je čas se zaměřit na to, aby školy zvýšily své sportovní aktivity a sportovní

Šternberk jako příjemné místo pro rekreaci

 • jako chytré město – zahájíme projekt Wifi zdarma v centru města
 • Podpoříme projekt Přijeď na oběd a neplať: zrušením parkovného v době od 11 do 13 hodin tak pomůžeme hostinské činnosti ve středu města
 • Začneme revitalizovat hojně využívanou rekreační zónu u rybníka v Dolním Žlebu, odstartujeme zpracovaný projekt cyklostezky do této lokality
 • Deklarujeme podporu investic v areálu Státního hradu Šternberk jakožto největšího turistického cíle v regionu. Rádi bychom zahájili diskuzi a podali pomocnou ruku při rozšíření nabídky služeb v tomto areálu
 • pozornost si zaslouží i neméně významný (ačkoli méně viditelný) klášter, který je jako kulturní památka v majetku města
 • Farní chrám Zvěstování Panny Marie je rovněž důležitou dominantou, vždy jsme deklarovali pomoc i tomuto objektu